O nás

Dr. Sandra Rose Michael

Zakladatelka EESystému

Po více než čtyřech desetiletích výuky celostní medicíny si Dr. Michael výzkum v oblasti aplikované integrativní biofyziky vysloužila prestižní uznání, jako je například prezidentská a mezinárodní organizace Who’s Who. Přednášela na OSN, MIT, World Summit on Integral Medicine, Harvard Club, The Royal Society of Medicine, Mount Sinai Medical School, Scalar Research Experts Conference, anti-aging kongresech a také na mnoha lékařských fakultách a ministerstev zdravotnictví po celém světě.

Dr. Michael byla také uvedena v různých národních novinách a článcích v časopisech, včetně nedávné prominentní studie o autismu a záchvatových poruchách, která byla publikována v Journal of Neurology Research. Skutečná technologie Bio-Scalar EESystem byla propagována médii jako CNN, Fox News, The Doctors, Wall Street Journal a Beverly Hills Times.

Dr. Michael, pasovaná na rytíře za svou humanitární službu, je dámou komandérkou Řádu svatého Jana v tradici ortodoxních rytířů Hospitaller a je ministryní zdravotnictví Republiky Nová Lemurie, země zasvěcené míru a léčení. V současné době Dr. Michael pracuje na poskytování energetických wellness center pro veterány Spojených států.

Daniel Lísa. CH. MMQ

Frekvenční Terapie

Jmenuji se Daniel Lísa, CH, MMQ a celý svůj dosavadní život jsem zasvětil pomoci druhým
lidem. Jako vystudovaný klinický hypnoterapeut ( National Guild of Hypnotists ) a mistr
lékařského qi gongu ( International Medical Qigong College ), jsem velmi efektivně pomohl a
stále pomáhám bezpočtu lidí, řešit jejich problémy s mentálními a psychologickými problémy,
včetně fyzických obtíží. Díky letité praxi, vědomostem a dovednostem, které nejsou součástí
znalostí široké veřejnosti a také letům praxe, jsem nabyl jedinečných zkušeností, které mi
umožnily pracovat s nespočtem lidí, mezi které patří nejlepší sportovci a politická scéna i na
mezinárodní úrovni. Moje praxe tedy vyžaduje neustálé studium a zdokonalování v těchto i
jiných oblastech účinné pomoci lidem a vyhledávání nových trendů a možností, jak pomoci
člověku využít svůj nejvyšší potenciál a dosáhnout tak nebývalé vitality a kvality života. Proto
jsem nesmírně rád, že mohu představit poprvé v České republice revoluční a doposud jediný
přístroj, který šokoval svojí účinností a možnostmi nejlepší odborníky NASA. Tento přístroj je
unikátní ve zlepšení lidského zdraví vitality, fyziologie, psychologie, mentality a energetické
struktury člověka.